Matting Office Wellness - Fakta och forskning

Kunskap

Här finner du intressanta artiklar om studier och forskning av att bryta stillasittandet på kontoret.

WHO: Svensk miljardnota för bristen på fysisk aktivitet

Varje år kostar stillasittandet Sverige 1,3 miljarder kronor. Den uppskattningen gör Världshälsoorganisationen WHO i en ny rapport, där organisationen har räknat ut kostnaden för sjukdomar och vårdbehov som hade kunnat undvikas om vi hade rört oss mer.

Läs mer här!

Varannan anställd har ett stillasittande jobb

Nästan varannan anställd, 48 procent, har ett stillasittande arbete. Kvinnor är betydligt mer utsatta än män, visar företagshälsan Avonovas kartläggning av nära 30 000 anställda på arbetsplatser i hela landet.

Läs mer här!

Sittsjukan värre än man tidigare trott

En ny studie stärker hypotesen att träning och sittande sitter ihop. Ju mer du sitter, desto mindre nytta har du av motionen du utövar – 5 minuter högintensiv träning kan inte motverka en dags sittande.

Läs studien här! (av National Center for Biotechnology Information)

Så farligt är ditt sittande – för hjärnan

Att det inte är särskilt nyttigt att sitta för mycket är nog inte en nyhet för de flesta. Men en ny studie visar hur farligt det faktiskt är för hjärnans hälsa och att det inte går att ”kompensera” med extra träning.

Författarna bakom studien menar alltså att det inte bara är klokt att lägga till träning utan också att minska på den stillasittande tiden – något som redan tidigare sagts om fysisk hälsa, men som alltså även stämmer för hjärnhälsan.

Läs Aftonbladets artikel här.

Så här skriver amerikanska affärstidningen Forbes.

Här finner du UCLA´s studie.

Global trend - minskad fysisk aktivitet från 2001-2016

En studie gjord av WHO (Världshälsoorganisationen) visar på att en fjärdedel av världens befolkning, hela 1,4 miljarder människor, rör på sig för lite.

Studien grundas på självrapporterad data från 358 studier i 168 länder, som inkluderar 1.9 miljoner människor och har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Public Health (här kan du läsa hela studien, publicerad 4 september 2018). Resultaten visar att mer än en fjärdedel av världens befolkning rör på sig för lite, något som kan resultera i förhöjd risk av hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancerformer.

Om nuvarande trend fortsätter kommer WHO’s mål, om att minska den fysiska inaktivitetet med 10% till år 2025, inte uppnås.

Unga vuxna sitter mer än 80-åringar

Enligt befolkningsundersökningen Liv och Hälsa, som Region Uppsala tagit vara på är unga vuxna mer stillasittande än 80-åringar. Undersökningen, som genomförts regelbundet sedan 2000, skickas slumpmässigt ut till 18.000 invånare i länet som är 18 år och äldre. Enkäten består av ett 50-tal frågor om hälsa och olika vanor.

Ladda ner undersökningen här.

Övrigt: Landstingen i Sörmland och Värmland samt regionerna i Uppsala, Västmanlands och Örebro län har regelbundet genomfört befolkningsundersökningar inom ramen för det länsövergripande samarbetet. Undersökningarna har genomförts 2000, 2004, 2008, 2012 och 2017. Undersökningarna är ett unikt underlag för kundskapsspridning, planering och styrning. Resultaten presenteras i olika former och sammanhang, från muntliga redovisningar och rapporter till vetenskapliga artiklar.

Vardagsmotion ger oanade hälsovinster

Vinsterna med fysisk aktivitet på låg intensitet, som att stå, gå eller utföra hushållssysslor, kan vara större än man tidigare trott. Genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med vardagsaktivitet minskar risken att dö i hjärt- och kärlsjukdom med 24 procent, enligt en studie från Karolinska Institutet.

Läs mer på: forskning.se

Why sitting down is bad for your brain

I många aspekter av livet där vi behöver använda vår hjärnkraft, tenderar vi också att sitta ner: i skolan, på jobbet, sittande tentor eller när vi koncentrerar oss på ett korsord. I en artikel (eng) undersöker man hur långvarigt sittande kan påverka hjärnans bränsleförsörjning och ha en negativ inverkan på hjärnans hälsa.

Läs mer här! (engelsk artikel)

Folkhälsans utveckling - Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017

Folkhälsomyndighetens årsrapport 2017 – den ger en övergripande nulägesbeskrivning av folkhälsan i Sverige och dess bestämningsfaktorer i olika befolkningsgrupper, och där så är möjligt redovisas även utvecklingen under den senaste tioårsperioden. I rapporten framgår att övervikt och fetma är ett växande folkhälsoproblem. Ungefär hälften av befolkningen i åldern 16-84 år har idag övervikt eller fetma.

Läs rapporten här!

Studie av ”sittsjukan” på 222.497 australier över 45 år (2012)

Den australiensiska studien från 2012 visar att:

  • Sitta mindre än 4 timmar om dagen kan jämföras med att träna på gym 5 timmar/vecka.
  • Sitta mer än 11 timmar om dagen ökar risken att dö i förtid med 40%.
  • Vardagsmotion är viktigare än träningspassen på gymmet för att skydda sig mot sittsjukan.

Läs mer om: Sitting time and all-cause mortality risk in 222 497 Australian adults.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22450936
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/1108810