Kundskab

Her finder du interessante artikler om undersøgelser og forskning af at bryde stillesidden på kontoret.

Så farligt er det at sidde – for hjernen

At det ikke er særligt nyttigt at sidde for meget er nok ikke en nyhed for de fleste. Men en ny undersøgelse viser, hvor farligt det faktisk er for hjernens sundhed, og at det ikke er muligt at ”kompensere” med ekstra træning.

Forfatterne bag undersøgelsen mener altså, at det ikke bare er klogt at tilføje træning, men også at mindske tiden som man sidder stille – noget som allerede er sagt tidligere om fysisk sundhed, men som altså også stemmer for hjernens sundhed.

Læs Aftonbladets artikel her.

Sådan skriver det amerikanske erhvervsmagasin Forbes.

Her finder du UCLA´s undersøgelse.

Global trend - mindsket fysisk aktivitet fra 2001-2016

En undersøgelse udført af WHO (Verdenssundhedsorganisationen) påviser, at en fjerdedel af verdens befolkning, ikke mindre end 1,4 milliarder mennesker, bevæger sig for lidt.

Undersøgelsen er baseret på selvrapporteret data fra 358 undersøgelser i 168 lande, som inkluderer 1,9 millioner mennesker og er publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Public Health (her kan du læse hele undersøgelsen, publiceret d. 4. september 2018). Resultatet viser, at mere end en fjerdedel af verdens befolkning bevæger sig for lidt, hvilket er noget som kan medføre øget risiko for hjerte- og karsygdomme, type 2-diabetes og visse kræftformer.

Hvis den nuværende trend fortsætter, så opnås WHOs mål om at mindske den fysiske inaktivitet med 10 % til år 2025 ikke.

Unge voksne sidder mere end 80-årige

Ifølge befolkningsundersøgelsen Liv och Hälsa, som Region Uppsala har taget sig af, er unge voksne mere stillesiddende end 80-årige. Undersøgelsen, som er gennemført regelmæssigt siden 2000, er sendt tilfældigt ud til 18.000 indbyggere i regionen, som er 18 år og ældre. Spørgeskemaet består af omtrent 50 spørgsmål om sundhed og forskellige vaner.

Download undersøgelsen her.

Øvrigt: Landstingen i Sörmland og Värmland samt regionerne i Uppsala, Västmanlands og Örebro har regelmæssigt gennemført befolkningsundersøgelser inden for rammerne af det regionsoverordnede samarbejde. Undersøgelserne er gennemført i 2000, 2004, 2008, 2012 og 2017. Undersøgelserne er et unikt grundlag for kundskabsspredning, planlægning og styring. Resultaterne præsenteres i forskellige former og sammenhæng, fra mundtlige redegørelser og rapporter til videnskabelige artikler.

Hverdagsmotion giver uanede sundhedsfordele

Fordelene ved fysisk aktivitet på lav intensitet, som at stå, gå eller udføre husligt arbejde, kan være større end man tidligere har troet. Ved at erstatte en halvtimes stillesiddende om dagen med hverdags aktivitet mindsker risikoen for at dø af hjerte- og karsygdomme med 24 procent, ifølge en undersøgelse fra Karolinska Institutet.

Læs mere på: forskning.se

Why sitting down is bad for your brain

I mange aspekter af livet hvor vi behøver bruge vores hjernekraft, har vi også en tendens til at sidde ned: i skolen, på jobbet, siddende eksamen eller når vi koncentrerer os om en krydsogtværs. I en artikel (eng) undersøger man hvordan langvarig sidden kan påvirke hjernens brændstofforsyning og have en negativ indflydelse på hjernens sundhed.

Læs mere her! (engelsk artikel)