Matting Office Wellness - Lagar och regler för arbetsmiljön

Lagar & regler

När det gäller arbetsmiljön på jobbet. Här är några användbara länkar till Arbetsmiljöverkets hemsida.

Lagar och andra regler om arbetsmiljö

I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/

Källa: Arbetsmiljöverket

Ljus och belysning

Ljuset påverkar hur vi uppfattar och förstår vår omgivning. I en bra ljusmiljö känner vi oss trygga och kan utföra våra arbetsuppgifter på ett tillfredsställande och säkert sätt. Bra ljus innebär att det finns dagsljus och belysning så att man uppfattar rummet korrekt och ser bra samt får en god dygnsrytm.

Belysningen ska vara anpassad efter det arbete som ska utföras och den ska gå att anpassa efter varje individs behov. Ibland arbetar man sittande, ibland stående, ibland ensam, ibland i grupp. Det ställer krav på en genom­tänkt belysning.

https://www.av.se/inomhusmiljo/ljus-och-belysning/

Källa: Arbetsmiljöverket

Dator- och bildskärmsarbete

På den här sidan kan du läsa om dator- och bildskärmsarbete och hur det påverkar arbetsmiljön. Det finns många olika slags bildskärmar idag och arbetsplatsen för bildskärmsarbete kan se ut på många olika sätt.

Begreppet ”datorarbete” innebär inte längre enbart arbete med hjälp av datorutrustningen i sig, utan hela kedjan av möjligheter till information och kommunikation på digitala vägar. Därför använder man nu alltmer begreppet IT – informationsteknik. Samtidigt används datorn som samlingsbegrepp för det moderna IT-hjälpmedlet i arbetslivet, i skolan, i hemmet och på fritiden.

https://www.av.se/inomhusmiljo/dator–och-bildskarmsarbete/

Källa: Arbetsmiljöverket

Ljud och akustik

Allt oönskat ljud kallas för buller. Det kan vara ljud som “bara” är störande eller ljud som är skadligt för hörseln. Buller kan vara ett problem på många arbetsplatser – inom industrin, lantbruket, på kontor, restauranger, barer och konserthus, motionslokaler, i förskola och skola.

Starkt buller kan skada hörseln tillfälligt eller permanent och orsaka hörselnedsättning, tinnitus eller ljudöverkänslighet. Buller kan även vara tröttande, stressande och påverka prestationsförmågan. Dessutom kan buller göra det svårt att samtala och öka risken för olyckor på grund av att man inte hör viktiga ljud.

https://www.av.se/inomhusmiljo/ljud-och-akustik/

Källa: Arbetsmiljöverket

Olika typer av kontorslokaler

En viktig fråga är vilken typ av kontorslokal man ska ha.

Det finns en mängd olika lösningar, med olika för- och nackdelar:

  • cellkontor
  • öppen planlösning, som landskap eller storrum
  • kombikontor
  • fasta arbetsplatser eller inte
  • flexkontor eller aktivitetsbaserade kontor

Det är typen av arbete och arbetets organisation som bör avgöra vilken typ av lokaler man väljer. Att välja en öppen lösning bara för att spara yta blir ofta inte så bra. Ibland har man byggt om cellkontor till öppna kontor för att rymma fler arbetsplatser på samma yta. En bra kontorsmiljö i en traditionell öppen lösning med fasta platser tar dock ungefär lika stor plats som cellkontor. Speciellt om lokalerna från början är anpassade för cellkontor är det oftast svårt att utnyttja ytan effektivare genom att göra om till en öppen lösning.

https://www.av.se/inomhusmiljo/lokaler-och-arbetsutrymme/lokalernas-storlek/olika-typer-av-kontorslokaler/

Källa: Arbetsmiljöverket