”Framtidens kontor” och hur kontoret kan förtjäna sin attraktion?

WEBINAR

Tack till alla gäster och deltagare i vårt webinar den 16 juni – Möjligheter med det nya flexibla arbetslivet!
Kul med alla frågor och kommentarer. Som vi pratade om på webinaret så kommer arbetslivet att transformeras. De traditionella kontoren kommer att förändras och bli mer en mötesplats, istället för en arbetsplats. Kontoren kommer att behöva förtjäna sin attraktion.

Nästa webinar, i slutet av augusti, kommer att handla om just  ”Framtidens kontor” och hur kontoret kan förtjäna sin attraktion.

Frågor, hör av dig till: henrik.botha@matting.se