Love og regler

Når det gælder arbejdsmiljøet på arbejdet. Her er nogle brugbare link til Arbejdsmiljøtilsynet hjemmeside.

Arbejdspladsens indretning og inventar

Vejledningen handler om, hvordan virksomhederne kan leve op til kravene om en hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen. – Indretning og inventar har betydning for, om medarbejderne kan udføre deres arbejde med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser uden at at opleve gener eller nedslidning.

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/arbejdspladsens-indretning-inventar-a-1-15/

Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark

Kunstig belysning

At-vejledningen beskriver Arbejdstilsynets krav til kunstig belysning på faste arbejdssteder. Vejledningen indeholder endvidere retningslinjer om forhold, der har betydning for god belysning.

Der skal normalt være dagslys i arbejdsrum samt mulighed for udsyn.

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/kunstig-belysning-a-1-5/

Kilde: Arbejdsmiljø i Danmark